طراحی وب سایت

طراحی وب سایت به صورت حرفه ای و طراحی و راه اندازی انواع فروشگاه اینترنتی و بازاریابی اینترنتی وب سایت، فروشگاه ساز و.

توسعه نرم افزار

برنامه نویسی و ایجاد نرم افزارهای متناسب با نیاز مشتریان در سیستم عامل های مختلف نظیر ویندوز,اندروید,لینوکس و..

توانمندیها های ما

تیم ما طیف گسترده ای از خدمات خود را به مشتریان خود ارائه می نماید

Joomla and WordPress

طراحی وب سایت

طراحی وب سایت به صورت حرفه ای و طراحی و راه اندازی انواع فروشگاه اینترنتی و بازاریابی اینترنتی وب سایت، فروشگاه ساز و...

Joomla and WordPress

برنامه نویسی

برنامه نویسی و ایجاد نرم افزارهای متناسب با نیاز مشتریان در سیستم عامل های مختلف نظیر ویندوز,اندروید,لینوکس و..

Joomla and WordPress

طراحی گرافیک و چاپ

طراحی کاتالوگ,بروشور,سربرگ,پاکت نامه, لوگو,...,چاپ

برخی امکانات کنترل پانل های ما

در زیر شما را با برخی امکانات کنترل پانل که در اختیار کاربران قرار می دهیم آشنا می سازیم

تکنولوژی Ajax

در این کنترل پانل بیش از 80 درصد از تکنولوژی Ajax استفاده شده است این امر موجب تسریع در انجام مدیریت مطالب می شود

دیتابیس Mysql

سریع و سبک ترین تکنولوژی جهت پایگاه داده

فریمورک Yii

کلیه سورسهای این کنترل پانل توسط فریم ورک محبوب و امن Yii پشتیبانی می شود

کاربری روان و ایرانی

این کنترل پانل به صورت ساده و کارآمد طراحی شده است به طوری که افراد معمولی هم می توانند همانند اشخاص حرفه ای از آن استفاده نمایند

Widgetkit Folder Picker

آپلود سریع

به سادگی می توانید فایلهای خود را مدیریت و جند فایل را به طور همزمان آپلود نمائید

Widgetkit Location Picker

جانمایی در گوگل

ابزاری در اختیار کاربران قرار می گیرد که به سادگی می توانند پروژه های خو د و یا آدرس خود را در نقشه گوگل جانمایی نمایند

Widgetkit Item Ordering

مرتب سازی

مرتب کردن و چیدمان آیتمها در این کنترل پانل به سادگی و سریع امکان پذیر است

Add New Widgetkit Item

ویرایشگر قدرتمتند

ویرایشگری قدرمتند در اختیار کاربران قرار می گیرد و آنها را قادر می سازد فورمتهای محتلف متنی را ایجاد نمایند.

بلاگ

  Application Log
  Timestamp Level Category Message
  07:59:28.474853 trace system.CModule
  Loading "log" application component
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  07:59:28.477370 trace system.CModule
  Loading "request" application component
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  07:59:28.480401 trace system.CModule
  Loading "urlManager" application component
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  07:59:28.482389 trace system.CModule
  Loading "cache" application component
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  07:59:28.497051 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (7)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  07:59:28.497109 trace system.CModule
  Loading "db" application component
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (7)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  07:59:28.498528 trace system.db.CDbConnection
  Opening DB connection
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (7)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  07:59:28.510140 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `tbl_pages`
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (7)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  07:59:28.512084 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `tbl_pages`
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (7)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  07:59:28.512387 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=0 ORDER BY
  set_pos desc
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (7)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  07:59:28.513747 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Slides.findAll()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/_index.php (17)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (24)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.513865 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `tbl_slides`
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/_index.php (17)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (24)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.514575 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `tbl_slides`
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/_index.php (17)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (24)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.514821 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_slides` `t` ORDER BY set_pos
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/_index.php (17)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (24)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.515506 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Parts.findByPk()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/_index.php (95)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (24)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.515631 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `tbl_parts`
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/_index.php (95)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (24)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.516258 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `tbl_parts`
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/_index.php (95)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (24)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.516495 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_parts` `t` WHERE `t`.`Id`=1 LIMIT 1
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/_index.php (95)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (24)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.517242 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Achivments.findAll()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/_index.php (99)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (24)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.517362 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `tbl_achivments`
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/_index.php (99)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (24)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.518074 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `tbl_achivments`
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/_index.php (99)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (24)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.518270 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_achivments` `t` WHERE db_parts=1 ORDER BY
  set_pos
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/_index.php (99)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (24)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.518575 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Parts.findByPk()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/_index.php (118)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (24)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.518704 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_parts` `t` WHERE `t`.`Id`=2 LIMIT 1
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/_index.php (118)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (24)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.518958 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Achivments.findAll()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/_index.php (123)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (24)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.519042 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_achivments` `t` WHERE db_parts=2 ORDER BY
  set_pos
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/_index.php (123)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (24)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.519915 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Options.findByPk()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/components/Helpers.php (164)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.520006 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `tbl_options`
  in /home2/grayteck/public_html/protected/components/Helpers.php (164)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.520616 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `tbl_options`
  in /home2/grayteck/public_html/protected/components/Helpers.php (164)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.520848 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_options` `t` WHERE `t`.`Id`=1 LIMIT 1
  in /home2/grayteck/public_html/protected/components/Helpers.php (164)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.521478 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Options.findByPk()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/components/Helpers.php (164)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/header.php (15)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (1)
  07:59:28.521588 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_options` `t` WHERE `t`.`Id`=3 LIMIT 1
  in /home2/grayteck/public_html/protected/components/Helpers.php (164)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/header.php (15)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (1)
  07:59:28.521784 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Options.findByPk()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/components/Helpers.php (164)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/header.php (17)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (1)
  07:59:28.521878 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_options` `t` WHERE `t`.`Id`=2 LIMIT 1
  in /home2/grayteck/public_html/protected/components/Helpers.php (164)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/header.php (17)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (1)
  07:59:28.522315 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (13)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.522398 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=0 ORDER BY
  set_pos 
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (13)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.522747 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.522824 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=1 ORDER BY
  set_pos 
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.523165 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.523241 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=6 ORDER BY
  set_pos 
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.523499 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.523583 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=7 ORDER BY
  set_pos 
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.523888 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.523962 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=8 ORDER BY
  set_pos 
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.524243 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.524317 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=9 ORDER BY
  set_pos 
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.524574 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.524646 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=10 ORDER BY
  set_pos 
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  07:59:28.524862 trace system.CModule
  Loading "clientScript" application component
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (784)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)